เกี่ยวกับเรา

ร้านเฮลท์ พลัส เฮลท์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส         

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าส่งเสริมสุขภาพ ที่ใช้ในสถานบริการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย โดยสินค้าของเราได้รับการคิดค้นจากองค์ความรู้ของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและคลุกคลีกับการบริการสุขภาพอนามัยมาเป็นเวลายาวนาน และเพื่อให้งานบริการสุขภาพและอนามัยสะดวกและสามารถให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ดีเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง และเอื้ออำนวยต่อบุคลากรในหน่วยงานสุขภาพอนามัย ที่ต้องใช้งานในสถานบริการ และชุมชน จึงได้ผลิตเครื่องมือต่างๆ เช่น วงล้อประเมินสุขภาพดัชนีมวลกาย วงล้อคะเนการคลอด วงล้อวัคซีนเด็ก และอื่นๆ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องมือที่เราได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่องานบริการสุขภาพและอนามัยเป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าค่าวัดต่างๆบนเครื่องมือแต่ละชิ้นก็ตรงตามค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 55,316