แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 1 ลิตร

แอลกอฮอล์ 70%  ขนาด 1 ลิตร

-ไม่มีส่วนผสมของ เมทิลแอลกอฮอล์ 

-แอลกอฮอล์เกรดเวชภัณฑ์ยา เป็น ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์

-ฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส ได้ 99.99 %

-ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก

-มีเลข อย. จดแจ้ง ตรวจสอบได้

-ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน

ราคา: 650 บาท
Quantity:
Visitors: 48,240