เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 250 ml. (หัวปั้ม)

เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 250 ml. (หัวปั้ม)

-ไม่มีส่วนผสมของ เมทิลแอลกอฮอล์ 

-แอลกอฮอล์เกรดเวชภัณฑ์ยา เป็น ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์

-ฆ่าเชื้อโรค-เชื้อไวรัส ได้ 99.99 %

-ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก

-มีเลข อย. จดแจ้ง ตรวจสอบได้

-ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน


ราคา: 270 บาท
Quantity:
Visitors: 48,240